Ustanova patra Stanislava Škrabca

Škrabčeva ustanova podeljuje štipendije odličnim dodiplomskim in podiplomskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.
Za štipendijo za podiplomski študij lahko vsako leto kandidirajo tudi študenti frančiškani.

Škrabčeva ustanova podeljuje štipendije odličnim dodiplomskim in podiplomskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja. Za štipendijo za podiplomski študij lahko vsako leto kandidirajo tudi študenti frančiškani.

Ustanova patra Stanislava Škrabca podpira in nagrajuje študijsko odličnost, zato h kandidaturi za štipendije vabi študente z odličnimi študijskimi rezultati; te dokažejo z višino povprečne ocene, s pisnimi mnenji strokovnjakov in bibliografijo in potrdilom o sodelovanju pri raziskavah.

Kandidate za štipendiste izbere strokovna komisija. Razpis za štipendije je objavljen vsako leto meseca marca.

Škrabčeva ustanova vsako leto podeljuje štipendije:

- študentom slovenskega jezika za dodiplomski in podiplomski študij,
- študentom slovanskih jezikov za dodiplomski in podiplomski študij,
- študentom klasične filologije za dodiplomski in podiplomski študij in
- študentom frančiškanom za podiplomski študij.

Ustanova podeljuje naslednje vrste štipendij:

- celoletne štipendije za dodiplomski študij študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije, splošnega in primerjalnega jezikoslovja,
- celoletne štipendije za podiplomski študij študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije, splošnega in primerjalnega jezikoslovja,
- celoletne štipendije podiplomskim študentom frančiškanom, ne glede na študijsko smer.

Oglejte si zadnji razpis za štipendije s klikom tu.