Ustanova patra Stanislava Škrabca

Ustanova patra Stanislava Škrabca
v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 3. 2004

razpisuje nagrado na področju slovenskega jezikoslovja.

***

Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba.
Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga.

Rok za pošiljanje predlogov je do vključno 22. junija 2015.

Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 Ribnica, s pripisom – razpis za nagrado.

 

***

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni dan od 9. do 11. ure ter po e-pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Razpis objavljen tudi na spletni strani www.skrabceva-ustanova.si.


Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 18. 09. 2015.

Javni razpis za nagrado na področju jezikoslovja.pdf