Ustanova patra Stanislava Škrabca

Ustanova patra Stanislava Škrabca
v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in
Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca
z dne 10. 03. 2004 objavlja

javni razpis

za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 2018─2019, in sicer:
-    enoletne štipendije za dodiplomski in za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja;
-    enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov in klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja;
-    enkratne štipendije za doktorski študij študentom-članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

Preberi več...
Ustanova patra Stanislava Škrabca
v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili  Ustanove
patra Stanislava Škrabca z dne 10. 3. 2004
razpisuje nagrado na področju slovenskega jezikoslovja.

***

Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba.
Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga.
Rok za pošiljanje predlogov je do vključno 22. junija 2018.   
Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 Ribnica, s pripisom – razpis za nagrado.

***

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308
vsak delovni  dan od 9.  do 11. ure ter po e-pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Razpis objavljen tudi na spletni strani www.skrabceva-ustanova.si.
Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 10. 09. 2018.   

v kratkem na voljo...