Ustanova patra Stanislava Škrabca

Ustanova patra Stanislava Škrabca
v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca
z dne 10. 03. 2004 objavlja

javni razpis

za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 2017─2018, in sicer:
-    enoletne štipendije za dodiplomski in za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja;
-    enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov in klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja;
-    enkratne štipendije za doktorski študij študentom-članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

Preberi več...

Ustanova patra Stanislava Škrabca
v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 3. 2004

razpisuje nagrado na področju slovenskega jezikoslovja.

***

Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba.
Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga.

Rok za pošiljanje predlogov je do vključno 22. junija 2015.

Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 Ribnica, s pripisom – razpis za nagrado.

Preberi več...

v kratkem na voljo...