Ustanova patra Stanislava Škrabca

pater.jpg
domacija.jpg

Stanislav Škrabec je bil največji jezikoslovec slovenist 19. stoletja. Rodil se je 7. januarja 1844 v vasi Hrovača pri Ribnici, na domačiji, ki danes obnovljena in spremenjena v muzej še naprej nosi njegovo ime – Škrabčeva domačija.

V ljudski šoli v Ribnici so ga trikrat vpisali v zlato knjigo odličnjakov. Po maturi na gimnaziji v Ljubljani je 1863 stopil v frančiškanski red. Krstno ime Anton je zamenjal z imenom Stanislav. Mašniško posvečenje je prejel leta 1867.

Dve leti je kot suplent na frančiškanski gimnaziji v Novem mestu poučeval slovenščino, grščino in nemščino, po študiju klasičnega in slovanskega jezikoslovja v Gradcu je leta 1873 je vstopil v frančiškanski samostan na Kostanjevici pri Gorici in na interni frančiškanski gimnaziji poučeval slovenščino, hrvaščino, nemščino, latinščino in grščino. Leta 1915 so se frančiškani zaradi nevarne bližine Soške fronte morali umakniti v Ljubljano; tu je do zadnjega urejal in izboljševal svoje spise, ki jih je izdajali Leonova družba (1915–1921). Umrl je 6. oktobra 1918.