Ustanova patra Stanislava Škrabca

 


"Najpopolnejši, najplemenitejši jezik ne bo rešil svojega naroda, ako ga ta ne ceni, ako se zanj malo meni.

Prej ali potlej se bo takemu narodu jezik potujčil, pohabil in poterl, dokler ne bo naposled popolnoma zamrl in izginil in s svojim jezikom bo tak nemaren narod sam zginil s tega sveta - podlaga tujčevi peti.

Glejmo, da ne bomo mi tak narod."

pater Stanislav Škrabec

Podeljujemo

 
štipendije odličnim študentom
slovenistike, slavistike, klasične
filologije in splošnega in
primerjalnega jezikoslovja.

Nagrajujemo


posebne dosežke na področju
slovenističnega jezikoslovja.

 

Povezujemo


mlade raziskovalce in znanstvenike,
gospodarske družbe ter številne
posameznike za dobrobit
slovenskemu jeziku v prihodnosti.

 

Prirejamo


dogodke in srečanja, na katerih
skupaj s svojimi štipendisti,
nagrajenci, lingvisti in literati
vrednotimopomen in vrednost
maternih jezikov.

 

Novica

Ana Bembič, Mija Bon, Magdalena Gaspa, Aleksander Rath, Blaž Zabel, Weronika Woźnicka, 

lepo pozdravljeni v novi generaciji štipendistov Škrabčeve ustanove!

Kontakt

Škrabčeva ustanova
Hrovača 42, SI-1310 Ribnica

T: 01 58 16 308
F: 01 83 69 936
S: www.skrabceva-ustanova.si
E: info@skrabceva-ustanova.si